Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser mekler i tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Meklingsnemndas virksomhet er unntatt offentlighet. Allmennheten har ikke anledning til å se dokumentene i saken eller nemndas avgjørelse. Avgjørelsen er ikke bindene for partene i saken, og den vil ved søksmål erstatte mekling i forliksrådet. Mekling er gratis; utgiftene dekkes av det offentlige.

Leder og nye medlemmer i bistilling til Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Link text