Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Kontaktinformasjon

www.kfir.no
post@kfir.no (OBS: maks begrensning på 20 MB per e-postforsendelse. Større vedlegg må deles og sendes i flere e-poster).

tlf: + 47 46 17 18 00

Åpningstider sentralbord: 9-11, 12-15. Sommertid 15. mai til 15. september: 0900-1100, 1200-1430.

Org nr. 999 205 437
KLAGENEMNDA FOR INDUSTRIELLE RETTAR
Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Fakturaadresse:
Klagenemnda for industrielle rettar
Fakturamottak DFØ
PB 4101, 2307 Hamar

For besøkende:
Vi holder til i 2. etasje, oppgang A, i Grev Wedels plass 9.

For generelle henvendelser vedrørende industrielle rettigheter, kontakt Patentstyret.

Tilgjengelighetserklæring for nettsted i uustatus

Lenke til Tilgjengelighetserklæring