Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemnda består av en leder, et fast juridisk medlem og to varamedlemmer (juridisk). I tillegg oppnevnes det på ad hoc-basis et teknisk kyndig medlem. Sekretariatet ligger til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Nemndas sammensetning

Leder:

Advokat Erlend Haaskjold er partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Han fikk møterett for Høyesterett i 2003 og arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning. Han har blant annet prosedert en rekke patentsaker, også for Høyesterett. I tillegg til meklingskompetanse har han dessuten bred erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister. Han har tidligere vært hos Regjeringsadvokaten (1999-2009) og i Advokatfirmaet Thommessen (2009-2012).

Fast juridisk medlem:

Advokat John S. Gulbrandsen partner i Bing Hodneland advokatselskap. Han fikk møterett for Høyesterett i 1997 og har lang og bred erfaring innen alle immaterialrettsområder og markedsrett. Han er i tillegg en meget erfaren arbeidsrettsadvokat, og har utstrakt erfaring med tvisteløsning og prosedyre innen sine spesialområder. Han var advokat og partner i Wiersholm advokatfirma fra 1990 til 2010.

Varamedlemmer (juridisk):

Advokat Sigrid Toft Fløystad er partner i Advokatfirmaet GjessingReimers AS. Hun fikk advokatbevilling i 2006 og arbeider med forvaltning, utnyttelse og konflikthåndtering innenfor hele bredden av immaterial- og markedsføringsretten. Hun har bakgrunn blant annet som jurist i TINE-systemet.

Håkon Tysnes Kaasin er partner i Bryn Aarflot AS og har som internadvokat i industrien og som ekstern advokat arbeidet med immaterialrett i over 12 år. Han har bred erfaring med tvisteløsning, avtalerett, porteføljehåndtering, strategi og generell juridisk rådgivning innenfor immaterialrettsområdet. Håkon Tysnes Kaasin var i syv år ansvarlig advokat for videokonferansedivisjonen i Cisco Systems, med særlig ansvar for R&D avdelingene i Norge, UK, USA og India, og han ledet deler av tiden divisjonens IP team.